Mål C-133/17, C-134/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 21 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från n – Rumänien) – Dănuţ Podilă m.fl. mot Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea mot SMDA Mureş Insolvency SPRL, agissant en qualité de curateur à la faillite de SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 89/391/EEG — Arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet — Klassificering som arbetsplats där arbetstagarna utsätts för särartade eller speciella förhållanden — Utvärdering av riskerna för säkerhet och hälsa i arbetet — Arbetsgivarens skyldigheter)