Združeni zadevi C-133/17 in C-134/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 21. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj – Romunija) – Dănuţ Podilă in drugi/Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL kot stečajni upravitelj družbe SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Predhodno odločanje — Direktiva 89/391/EGS — Varnost in zdravje delavcev pri delu — Razvrstitev kot delovno mesto, na katerem so delavci izpostavljeni posebnim ali neobičajnim pogojem — ocena tveganj za varnost in zdravje pri delu — Obveznosti delodajalca)