Apvienotās lietas C-133/17 un C-134/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 21. marta spriedums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dănuţ Podilă u.c./Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL, kas rīkojas SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii maksātnespējas administratora statusā (C-134/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 89/391/EEK — Darba ņēmēju drošība un veselība darbā — Klasificēšana par darba vietu, kurā darba ņēmējiem ir īpašs risks vai īpaši apstākļi — Drošības un veselības aizsardzības darbā risku novērtējums — Darba devēja pienākumi)