Sujungtos bylos C-133/17 ir C-134/17: 2018 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Cluj (Klužo apeliacinis teismas, Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dănuţ Podilă ir kt. / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea / SMDA Mureş Insolvency SPRL, veikianti kaip SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii bankroto administratorė (C-134/17) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 89/391/EEB — Darbuotojų sauga ir sveikata darbe — Priskyrimas prie darbo vietų, kuriose darbuotojai susiduria su ypatingomis arba specialiomis sąlygomis — Rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimas — Darbdavio pareigos)