Forenede sager C-133/17 og C-134/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. marts 2018 — Dănuţ Podilă m.fl. mod Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători »CFR Călători« SA Bucureşti (C-133/17) og Costel Nicuşor Mucea mod SMDA Mureş Insolvency SPRL, der handler i egenskab af kurator for SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Cluj — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 89/391/EØF — arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet — klassificering som arbejdssted, der er belastende eller særligt belastende for arbejdstagerne — vurdering af risici for sikkerheden og sundheden under arbejdet — arbejdsgiverens forpligtelser)