De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 207, 20. august 1990