Berigtigelse til Kommissionens meddelelse om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for de 27 medlemsstater pr. 1. juli 2008 ( EUT C 166 af 1.7.2008 )