Kommissionens forordning (EØF) nr. 3554/84 af 18. december 1984 om indstilling af fiskeri efter dybvandsreje fra fartøjer, som fører dansk flag