Skriftlig forespørgsel P-009615/11 Corina Creţu (S&D) til Kommissionen. Forbud mod anvendelse af cyanid i forbindelse med minedrift i EU