Sag C-178/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 19. april 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta