Meddelelse til virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 20212020/C 40/09