Kommissionens forordning (EØF) nr. 2093/84 af 19. juli 1984 om de analysemetoder, som skal anvendes til bestemmelse af tørstof, fedtstof og sukker i simpelt bagværk under pos. 19.07 i den fælles toldtarif