81/856/EØF: Rådets beslutning af 19. oktober 1981 om tilpasning, som følge af Grækenlands tiltrædelse, af beslutning 77/795/EØF om indførelse af en fælles procedure for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet