Skriftlig forespørgsel E-005167/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Lønmæssig diskrimination