Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 563/82 af 10. marts 1982 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1208/81 med hensyn til noteringen af markedspriserne for voksent kvæg på grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe (EFT nr. L 67 af 11. 3. 1982)