Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 295, 8 września 2015