Meddelelse C(88) 1540 fra Kommissionen i henhold til artikel 9, stk. 9, i Rådets forordning (EØF) nr. 3420/83 af 14. november 1983