Kommissionens forordning (EØF) nr. 1810/87 af 29. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1292/87 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 200 000 tons blød hvede, som Det forenede Kongeriges interventionsorgan ligger inde med, med henblik på dens anvendelse til foder