Kommissionens forordning (EØF) nr. 1771/79 af 10. august 1979 om ændring af forordning nr. 467/67/EØF om fastsættelse af omregningssatser, forarbejdningsomkostninger og værdi af biprodukter for de forskellige forarbejdningstrin for ris