Sag C-286/09 og C-287/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 9. juli 2010 — Luigi Ricci (sag C-286/09) og Aduo Pisaneschi (sag C-287/09) mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Roma — Italien) (Artikel 104, stk. 3, første afsnit, i procesreglementet — tjenestemænd — pension — sammenlægning af forsikringsperioder — artikel 11 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten — medregning af perioder med beskæftigelse i De Europæiske Fællesskaber — artikel 10 EF)