Kommissionens forordning (EØF) nr. 1210/85 af 7. maj 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 3402/84 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande