90/271/EØF: Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de områder i regionen Lorraine (Frankrig), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den franske udgave er autentisk)