UDKAST TIL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) OM GENNEMFOERELSE AF AFGOERELSE TRUFFET AF SAMARBEJDSRAADET EOEF-ALGERIET OM AENDRING AF PROTOKOLLEN VEDROERENDE DEFINITIONEN AF BEGREBET " VARER MED OPRINDELSESSTATUS " OG VEDROERENDE METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE TIL SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK ALGERIET