SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 240/80 AF MACCIOCCHI TIL RAADET: DET FORELOEBIGE UDKAST TIL KONVENTION OM SAMARBEJDE PAA DET STRAFFERETLIGE OMRAADE OG OM ET EUROPAEISK RETSOMRAADE