Rådets forordning (EØF) nr. 2251/83 af 18. juli 1983 om ændring af forordning (EØF) nr. 1724/80 om fastsættelse af almindelige regler vedrørende særlige foranstaltninger for sojabønner