ENSARTET ANVENDELSE AF DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR (KN) (Tarifering af varer)