Pinna TITJUR Domstolens Dom af 15. januar 1986. # Pietro Pinna mod Caisse d'allocations familiales de la Savoie. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour de cassation - Frankrig. # Social sikring - børnetilskud - artikel 73, stk. 2, i forordning nr. 1408/71. # Sag 41/84.