Skriftlig forespørgsel E-4905/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) til Kommissionen. Manglende anerkendelse af kvindernes rolle i forbindelse med den kommende reform af den fælles fiskeripolitik (FFP)