Meddelelse til producenter og importører af hydrofluorcarboner og til nye virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2017