Skriftlig forespørgsel E-010731/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Vinkooperativet Adega Cooperativa do Redondo