Решение на Общия съд (осми състав) от 9 декември 2010 г.