Rådets forordning (EØF) nr. 3457/80 af 22. december 1980 om ændring af forordning (EØF) nr. 1655/76 om videreførelse af undtagelsesordningen for indførsel til Det forenede Kongerige af smør fra New Zealand