Sag 344/88: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 27. juni 1988 af Finanzgericht Munchen i sagen firma Erich W. Wittmann GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Niirnberg-Furth