Kommissionens forordning (EØF) nr. 1439/88 af 26. maj 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt