SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2996/98 van Odile LEPERRE-VERRIER aan de Commissie. Strengere specifieke Europese voorschriften voor het verkeer op bergwegen