Domstolens dom af 5. marts 1986 i sag 242/84 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Tezi BV mod økonomiministeriet (Fælles handelspolitik — beskyttelsesforanstaltninger)