Euroopan unionin virallinen lehti, L 346, 20. joulukuuta 2013