Kommissionens forordning (EØF) nr. 2638/86 af 25. august 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug