Verordening (EEG) nr. 4167/87 van de Raad van 21 december 1987 houdende gehele of gedeeltelijke schorsing van de rechten van toepassing op bepaalde produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong uit Malta (1988)