Ændring af licitationsbekendtgørelse over restitution ved udførsel af blød hvede til Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Bulgarien, Rumænien og Den tyske demokratiske Republik, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 15 af 19. januar 1980, s. 28