Forslag til afgørelse fra generaladvokat VerLoren van Themaat fremsat den 12. november 1985.