Kommissionens forordning (EØF) nr. 1017/86 af 8. april 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 3228/85 og om forhøjelse til 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse