Sag C-298/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. december 2018 — France Télévisions SA mod Playmédia og Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2002/22/EF — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — forsyningspligt og brugernes rettigheder — virksomhed, som udbyder elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til transmission af radio- og TV-udsendelser til offentligheden — virksomhed, der tilbyder visning af TV-programmer via streaming og direkte over internettet — must carry-forpligtelse)