Věc C-298/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. prosince 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – France Télévisions SA v. Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2002/22/ES – Sítě a služby elektronických komunikací – Univerzální služba a práva uživatelů – Podnik provozující síť elektronických komunikací používanou pro šíření rozhlasového nebo televizního vysílání pro veřejnost – Podnik, který nabízí sledování televizních programů prostřednictvím živého streamování po internetu – Povinnost šíření (must carry)“