FORSLAG TIL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) OM ANVENDELSE AF SUPPLERENDE GENERELLE TOLDPRAEFERENCER FOR VISSE INDUSTRIVARER, SOM HAR OPRINDELSE I UDVIKLINGSLANDE, OG SOM SAELGES UNDER BERLINER-MESSEN " PARTNER DES FORTSCHRITTS "