KIRJALLINEN KYSYMYS E-3000/03 esittäjä(t): Geneviève Fraisse (GUE/NGL) komissiolle. Jatkotoimet Euroopan parlamentin 5. kesäkuuta 2003 antaman päätöslauselman Naiset ja urheilu johdosta.