SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1247/82 AF ANNE-MARIE LIZIN TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBJDE: NATO-MOEDET (AF TYPEN GYMNICH) DEN 1. OKTOBER