SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 2859/85 AF DOROTHEE PIERMONT TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: SITUATIONEN I IRAN