Kommissionens forordning (EØF) nr. 2242/85 af 5. august 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker