Kommissionens beslutning af 24. juni 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1603/81 omhandlede licitation